1% podatku

Dzieci i młodzież dotknięte ubytkiem słuchu zmagają się z tym problemem przez całe życie.

Przekaż dzieciom z wadami słuchu darowiznę:

Bank BGŻ S.A.19 2030 0045 1110 0000 0258 9760

Pragniemy, aby każde dziecko z wadą słuchu dostało szansę na rozwój słuchu i mowy oraz samodzielne i sprawne funkcjonowanie w świecie osób słyszących.