1,5% podatku

Działamy jako stowarzyszenie od 25 lat ! czyli od 1995 roku i od 10 lat jako OPP czyli od 2010 na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzin:)

Promujemy zdrowie w zakresie problematyki słuchu i mowy, organizując spotkania dla rodziców, w których biorą udział lekarze – specjaliści, protetycy słuchu oraz terapeuci słuchu i mowy (surdologopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy).
Propagujemy wypoczynek dzieci i młodzieży i ich rodzin, organizując weekendowe warsztaty wyjazdowe połączone z wykładami dla rodziców dotyczącymi problematyki związanej z terapią słuchu i mowy oraz zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży.


Wspomagamy rozwój społeczności lokalnych współpracując z ośrodkami specjalistycznymi – Ośrodek PZG we Wrocławiu, szkolno-wychowawczymi oraz przedszkolami i szkołami, do których uczęszczają dzieci i młodzież z wadą słuchu.
Działamy na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, współpracując z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami charytatywnymi. Promujemy i organizujemy wolontariat.

Jak uzupełnić 1,5% podczas składania rozliczenia PIT przez internet?

Kliknij w powyższy link i zobacz instrukcję na stronie ww.podatki.gov.pl

Uzupełnij rozliczenie PIT w programie e-pity

Możesz również uzupełnić 1% wypełniając swoje rozliczenie PIT w programie e-pity.

Dzieci i młodzież dotknięte ubytkiem słuchu zmagają się z tym problemem przez całe życie.

Przekaż dzieciom z wadami słuchu darowiznę:

Bank BGŻ S.A.19 2030 0045 1110 0000 0258 9760

Pragniemy, aby każde dziecko z wadą słuchu dostało szansę na rozwój słuchu i mowy oraz samodzielne i sprawne funkcjonowanie w świecie osób słyszących.