Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny – metoda Freda Warnkego

Twórcą tego treningu jest Fred Warnke. Był on psychoakustykiem i psycholingwistykiem, interesował się problemami zaburzeń słyszenia centralnego i ich wpływem na rozwój dziecka. Opracował swoją metodę z myślą o dzieciach z problemami w opanowaniu języka werbalnego.

Diagnoza funkcji słuchowych, wzrokowych i motorycznych, czyli Metoda Warnkego, składa się z 14 prób diagnostycznych. Rangi procentowe (normy) opracowane są od 5 do 12 roku życia. Diagnoza trwa około 60 minut.  Przeprowadzana jest na specjalistycznym aparacie Audio4lab – Brain Audiometr.

Na specjalnym audiometrze  diagnozowanych jest 8 funkcji, pozostałe funkcje sprawdzane są za pomocą specjalnych narzędzi diagnostycznych.

 1. Próg kolejności wzrokowej
 2. Próg kolejności słuchowej
 3. Słyszenie kierunkowe
 4. Różnicowanie tonów
 5. Synchronicznie wystukiwanie rytmu
 6. Czas reakcji z wyborem
 7. Rozpoznawanie wzorca częstotliwości
 8. Koordynacja oko-ręka
 9. Czytanie tekstów złożonych z pseudosłów
 10. Umiejętność krótkoterminowego zapamiętywania słów
 11. Selektywność percepcji
 12. Spostrzeganie dynamiczne
 13. Test współpracy obuocznej
 14. Literowanie wzrokowe

Wyniki w poszczególnych próbach porównywane są z normami odpowiednimi dla wieku. Na tej podstawie ustalany jest program terapii mający na celu automatyzację funkcji.

Dla osób niesłyszących został specjalnie przystosowany Brain Audiometr i wyposażony we wzmacniacz do regulacji głośności dla każdego ucha oddzielnie. Jest to bardzo istotne szczególnie przy nadwrażliwości lub niewrażliwości na dźwięki.

Terapia w metodzie Warnkego może być przeprowadzona w domu  według specjalnego programu  za pomocą urządzenia Brain-Boy oraz odpowiednich ćwiczeń. Prawidłowo wykonany trening powinien składać się z działań w trzech obszarach (wzrok, słuch, motoryka), które są ważne szczególnie przy zaburzeniach przetwarzania słuchowego.