Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu

Twórcą tego treningu jest dr Kjeld Johansen – nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją, wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kopenchadze.

W swojej pracy K.Johansen oparł się na doświadczeniach dr Christiana A. Volfa.

Jeśli u dziecka występują wady słuchu lub zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas może mieć ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej oraz rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że może nie mieć ono możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego. W konsekwencji u tego dziecka często mogą pojawić się trudności w rozwoju mowy, rozwoju prawidłowej artykulacji, koncentracji uwagi, uczeniu się, czytaniu oraz konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i pisaniu.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu IAS opiera się na badaniu lateralizacji, audiometrii tonalnej monauralnej i binauralnej oraz testach mowy utrudnionej, w tym teście dychotycznym. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4-8 tygodni, za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

MOŻNA METODĄ IAS PRACOWAĆ Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I DOROSŁYMI:

 • z wadami słuchu – korzystającymi z aparatów oraz implantów słuchowych,
 • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z nadwrażliwością na dźwięki,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji oraz poleceń werbalnych,
 • z dziecięcym porażeniem mózgowym,
 • z autyzmem,
 • z nadpobudliwością psychoruchową

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU POPRAWIA PRZETWARZANIE BODŹCÓW SŁUCHOWYCH ORAZ:

 • zdolność utrzymywania uwagi oraz koncentracji
  na wypowiedziach ustnych,
 • rozumienie mowy,
 • komunikację,
 • artykulację,
 • czytanie i pisanie,
 • napięcie mięśniowe,
 • utrzymanie równowagi,
 • koordynację ruchów,
 • motorykę,
 • samoocenę

ZALETĄ INDYWIDUALNEJ STYMULACJI SŁUCHU JEST:

 • dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma ona miejsce w domu dziecka,
 • możliwość wykorzystania jej w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu,
 • brak konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.