Turnusy

AUTORSKI TURNUS REHABILITACYJNY DLA RODZIN DZIECI Z IMPLANTAMI SŁUCHOWYMI ORAZ DZIECI KWALIFIKOWANYCH DO IMPLANTU SŁUCHOWEGO

Podczas turnusu w zajęciach grupowych dziecko do 7-mego roku życia zawsze uczestniczy z opiekunem. Terapia słuchu i mowy dziecka z głębokim niedosłuchem odbywa się nie tylko w ośrodku terapeutycznym ale również w domu, w spontanicznych, naturalnych interakcjach z rodzicami. Stąd udział rodziców podczas zajęć, aby wspólnie poszerzać swoje umiejętności dotyczące terapii dziecka.

Podczas turnusu pracujemy z dziećmi w grupach: 2, 3, 4, lub 6-cio osobowych – uzależnionych od i dopasowanych do uczestników turnusu. Już od wczesnych lat dziecko przebywa wśród innych ludzi, w sytuacjach trudnych pod względem akustycznym. Dlatego zajęcia prowadzimy w grupach aby wspólnie uczyć się radzenia sobie w tej trudnej sytuacji.

Różnorodne zajęcia podczas turnusu (prowadzone przez kilku terapeutów) powiązane są ze sobą tematycznie. Temat przewodni pojawia się w rozmaity sposób na każdych zajęciach, czy to słuchowych, czy ruchowych, czy logopedycznych, czy plastycznych… Dzięki temu dziecko ma możliwość utrwalenia słownictwa związanego z wybranym tematem.

Podczas turnusu zajęcia terapeutyczne dostosowywane są do wieku, możliwości słuchowych i umiejętności poszczególnych grup dzieci. Poziom trudności zadań wzrasta stopniowo każdego dnia. Dzięki temu możemy wspólnie zaobserwować z czym już radzi sobie dziecko a z czym jeszcze nie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZINY DZIECI Z IMPLANTAMI SŁUCHOWYMI ORAZ DZIECI KWALIFIKOWANYCH DO IMPLANTU SŁUCHOWEGO NA KOLEJNY TURNUS REHABILITACYJNY 🙂 ZAPRASZAMY DZIECI DO 7-MEGO ROKU ŻYCIA.

Gwarantujemy dużo intensywnych i ciekawych zajęć dostosowanych do możliwości, umiejętności i wieku dziecka. Zajęcia podczas turnusu odbywać się będą codziennie (pon. – pt.) w godzinach przed – i popołudniowych – 6 godzin zajęć codziennie dla każdego dziecka. Popołudnie niedzielne zaplanowane jest na atrakcje i zajęcia integracyjne:) Popołudnie piątkowe to wspólne zajęcia dla wszystkich grup. Przedpołudnie sobotnie – na zakończenie, przedstawienie, wspólną zabawę, dyplomy i nagrody dla uczestników.

Podczas turnusu oferujemy: RÓŻNORODNE ZAJĘCIA PRZYGOTOWANE W OPARCIU O PROGRAM AUTORSKI DEDYKOWANY DZIECIOM IMPLANTOWANYM.

ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE

Grupowy trening słuchu werbalnego: rozwijanie pamięci słuchowej poprzez zapamiętywanie dźwięków, słów, zdań, rymów, rytmów i wyliczanek oraz piosenek – słowny trening słuchu, Pobudzanie i stymulacja funkcji słuchowych, wzmocnionych implantami słuchowymi.
Grupowy trening słuchu muzycznego: uwrażliwianie dzieci oraz zwrócenie ich uwagi na zjawiska wspólne dla muzyki i wypowiedzi, a więc na rytm, tempo, wysokość dźwięku, głośność dźwięku, akcentację, frazowanie i artykulację.
Zajęcia logopedyczne – zabawy rozwijające rozumienie mowy i mówienie, poszerzające zasób słownictwa, ułatwiające spontaniczną aktywność słowną dzieci oraz ćwiczenia artykulacyjne.
Czytanie – samogłoski, wyrazy dźwiękonaśladowcze, sylaby, wyrazy, zdania… czyli budowanie struktury języka u dziecka.

W trakcie pracy z dziećmi wykorzystywane będą metody: AUDYTYWNO – WERBALNA, WERBO – TONALNA, DIALOGU I NARRACJI oraz SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNA, METODA CARLA ORFFA…

ZAJĘCIA SURDOPSYCHOLOGICZNE

Grupowe zajęcia ruchowe wykorzystujące trening integracji międzypółkulowej „ Dziecko w Równowadze” oraz elementy Terapii Psychomotorycznej, Ruchu Rozwijającego i Integracji Sensorycznej. W szczególności stymulujące rozwój zmysłów propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, których prawidłowy rozwój jest niezbędny do kształtowania się kompetencji poznawczych, skutecznego uczenia się i komunikacji.

W trakcie pracy z dziećmi wykorzystywane będą metody: DZIECKO W RÓWNOWADZE, TERAPII PSYCHOMOTORYCZNEJ, RUCHU ROZWIJAJĄCEGO, TERAPII RĘKI, BILATERALNEJ INTEGRACJI ORAZ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ…

PONADTO WIECZORNE WARSZTATY DLA RODZICÓW 🙂

Zajęcia na turnusie poprowadzą specjaliści z kilkunastoletnią praktyką w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu (w tym implantowanymi) zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym jak i podczas turnusów:

AW2
mgr Anna Włosińska
filolog j. polskiego, neurologopeda, terapeuta IAS i terapeuta ATS
mgr Małgorzata Eichler - Fałowska
psycholog, terapeuta SI
mgr Lucyna Kościelniak
neurologopeda kliniczny, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej, terapeuta manualny
mgr Łucja Olechnowicz
psycholog, terapeuta SI i terapeuta TP
mgr Katarzyna Wojnarowska
psycholog, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta TP, terapeuta IAS i terapeuta ATS