Kontakt

Siedziba

SONORUS
ul. Krępicka 27/2
54-018 Wrocław
Dolnośląskie
Polska

Adres kontaktowy

Ośrodek PZG
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
Dolnośląskie
Polska

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

Katarzyna Wojnarowska

I Wiceprezes

Małgorzata Eichler-Fałowska

II Wiceprezes

Anna Górecka-Korus

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Anna Włosińska

Członek

Łucja Olechnowicz

Członek

Agnieszka Reisch - Radaczyńska