Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Autorski turnus dla rodzin dzieci z implantami słuchowymi

19 września 2020 @ 13:00 - 25 września 2020 @ 11:00

AUTORSKI TURNUS REHABILITACYJNY DLA RODZIN DZIECI Z IMPLANTAMI SŁUCHOWYMI ORAZ DZIECI KWALIFIKOWANYCH DO IMPLANTU SŁUCHOWEGO

Podczas turnusu w zajęciach grupowych dziecko do 7mego roku życia zawsze uczestniczy z opiekunem. Terapia słuchu i mowy dziecka z głębokim niedosłuchem odbywa się nie tylko w ośrodku terapeutycznym ale również w domu, w spontanicznych, naturalnych interakcjach z rodzicami. Stąd udział rodziców podczas zajęć, aby wspólnie poszerzać swoje umiejętności dotyczące terapii dziecka.

Podczas turnusu pracujemy z dziećmi w grupach: 2, 3, 4, lub 6-cio osobowych – uzależnionych od i dopasowanych do uczestników turnusu. Już od wczesnych lat dziecko przebywa wśród innych ludzi, w sytuacjach trudnych pod względem akustycznym. Dlatego zajęcia prowadzimy w grupach aby wspólnie uczyć się radzenia sobie w tej trudnej sytuacji.

Różnorodne zajęcia podczas turnusu (prowadzone przez kilku terapeutów) powiązane są ze sobą tematycznie. Temat przewodni pojawia się w rozmaity sposób na każdych zajęciach, czy to słuchowych, czy ruchowych, czy logopedycznych, czy plastycznych… Dzięki temu dziecko ma możliwość utrwalenia słownictwa związanego z wybranym tematem.

Podczas turnusu zajęcia terapeutyczne dostosowywane są do wieku, możliwości słuchowych i umiejętności poszczególnych grup dzieci. Poziom trudności zadań wzrasta stopniowo każdego dnia. Dzięki temu możemy wspólnie zaobserwować z czym już radzi sobie dziecko a z czym jeszcze nie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZINY DZIECI Z IMPLANTAMI SŁUCHOWYMI ORAZ DZIECI KWALIFIKOWANYCH DO IMPLANTU SŁUCHOWEGO NA KOLEJNY TURNUS REHABILITACYJNY 🙂 ZAPRASZAMY DZIECI DO 7-MEGO ROKU ŻYCIA.

Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową – stowarzyszenie@sonorus.wroclaw.pl
Informacja telefoniczna – 505 459 549.

Gwarantujemy dużo intensywnych i ciekawych zajęć dostosowanych do możliwości, umiejętności i wieku dziecka. Zajęcia podczas turnusu odbywać się będą codziennie (pon. – pt.) w godzinach przed – i popołudniowych – 6 godzin zajęć codziennie dla każdego dziecka. Popołudnie niedzielne zaplanowane jest na atrakcje i zajęcia integracyjne:) Popołudnie piątkowe to wspólne zajęcia dla wszystkich grup.Przedpołudnie sobotnie – na zakończenie, przedstawienie, wspólną zabawę, dyplomy i nagrody dla uczestników.

Podczas turnusu oferujemy: RÓŻNORODNE ZAJĘCIA PRZYGOTOWANE W OPARCIU O PROGRAM AUTORSKI DEDYKOWANY DZIECIOM IMPLANTOWANYM.

ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE:

Grupowy trening słuchu: rozwijanie pamięci słuchowej poprzez zapamiętywanie dźwięków, słów, zdań, rymów, rytmów i wyliczanek oraz piosenek – słowny trening słuchu, Pobudzanie i stymulacja funkcji słuchowych, wzmocnionych implantami słuchowymi.
Zajęcia logorytmiczne: uwrażliwianie dzieci oraz zwrócenie ich uwagi na zjawiska wspólne dla muzyki i wypowiedzi, a więc na rytm, tempo, wysokość dźwięku, głośność dźwięku, akcentację, frazowanie i artykulację.
Zajęcia logopedyczne – zabawy rozwijające rozumienie mowy i mówienie, poszerzające zasób słownictwa, ułatwiające spontaniczną aktywność słowną dzieci oraz ćwiczenia artykulacyjne.
Czytanie Metodą symultaniczno – sekwencyjną – samogłoski, wyrazy dźwiękonaśladowcze, sylaby, wyrazy, zdania… czyli budowanie struktury języka u dziecka.

W trakcie pracy z dziećmi wykorzystywane będą metody: AUDYTYWNO – WERBALNA, WERBO – TONALNA, DIALOGU I NARRACJI oraz SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNA …

ZAJĘCIA SURDOPSYCHOLOGICZNE:

Grupowe zajęcia ruchowe wykorzystujące trening integracji międzypółkulowej „ Dziecko w Równowadze” oraz elementy Terapii Psychomotorycznej, Ruchu Rozwijającego i Integracji Sensorycznej. W szczególności stymulujące rozwój zmysłów propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, których prawidłowy rozwój jest niezbędny do kształtowania się kompetencji poznawczych, skutecznego uczenia się i komunikacji.
– ćwiczenia poprawiające transfer informacji między półkulami,
– ćwiczenia orientacji w przestrzeni,
– ćwiczenia koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej,
– ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych,
– ćwiczenia równoważne.

Zabawy plastyczno – ruchowe.
Zabawy muzyczno – ruchowe.
Zabawy sensoplastyczne.

W trakcie pracy z dziećmi wykorzystywane będą metody: DZIECKO W RÓWNOWADZE, TERAPII PSYCHOMOTORYCZNEJ, RUCHU ROZWIJAJĄCEGO ORAZ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ …

PONADTO WIECZORNE WARSZTATY DLA RODZICÓW:)

Zajęcia na turnusie poprowadzą specjaliści z kilkunastoletnią praktyką w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu (w tym implantowanymi) zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym jak i podczas turnusów:
– mgr Anna Włosińska – filolog j. polskiego, neurologopeda, terapeuta IAS
– mgr Katarzyna Wojnarowska – psycholog, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta TP, terapeuta IAS
– mgr Łucja Olechnowicz – psycholog, terapeuta SI i terapeuta TP

Koszt pobytu dziecka i opiekuna na turnusie ok. 2750,00 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:) 505459549

Details

Start:
19 września 2020 @ 13:00
End:
25 września 2020 @ 11:00
Website:
https://www.facebook.com/events/453274402220698/

Venue

TrzyJeziora
Wczasowa 54
Wieleń, 64-234 Polska
+ Google Map