Domowa terapia słuchu i mowy

DRODZY RODZICE DZIECI Z WADAMI SŁUCHU !
Trudna dla wszystkich sytuacja związana ze stanem epidemii zmusiła nas do zmiany funkcjonowania w Ośrodku PZG. Dotyczy to nie tylko specjalistów, ale również, i przede wszystkim, naszych mniejszych i większych pacjentów. Mamy świadomość, jak ważna dla dobrego funkcjonowania dzieci z wadami słuchu jest ukierunkowana, systematyczna terapia słuchu i mowy. Odbywa się ona w ośrodku w formie różnorodnych zajęć dostosowanych do możliwości oraz zainteresowań dziecka, a także wymaga kontynuacji w domu rodzinnym.

Pierwszy okres kwarantanny okazał się niewystarczający. Został więc przedłużony na kolejne tygodnie. Nikt z nas nie wie, jak długo może być bezwzględnie konieczny. Wspólnie, My – specjaliści i Wy – rodzice, musimy dostosować się do nowej sytuacji, rozpoczynając współpracę na innych, nowych zasadach.

Aktualnie Internet oferuje rodzicom i dzieciom ogromne zasoby różnorakiej pomocy terapeutycznej. Internet nie zna jednak potrzeb Waszych dzieci tak jak Wy i My.

Chcielibyśmy zadbać o Wasze dzieci, najlepiej jak tylko potrafimy i możemy. Proponujemy Wam przede wszystkim nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego z nami oraz zgłoszenie chęci do współpracy z Waszej strony. My z naszej strony strony zaproponujemy Wam indywidualne programy terapeutyczne dla Waszych dzieci wraz z konkretnymi propozycjami zabaw i ćwiczeń dostosowanymi do ich potrzeb.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z OŚRODKIEM PZG – 713556719, OSRODEK@OSRODEK-PZG.PL LUB BEZPOŚREDNIO Z TERAPEUTĄ PROWADZĄCYM:

Alina Butkiewicz – alina.butkiewicz@osrodek-pzg.pl
Lucyna Kościelniak – lucyna.koscielniak@osrodek-pzg.pl
Agnieszka Reisch – Radaczyńska – agnieszka.reisch-radaczynska@ osrodek-pzg.pl
Anna Włosińska – anna.wlosinska@ osrodek-pzg.pl
Katarzyna Wojnarowska – katarzyna.wojnarowska@ osrodek-pzg.pl