Autorski turnus dla rodzin dzieci z implantami słuchowymi – 29 sierpnia – Nowy termin!

UWAGA RODZICE ! PLANUJEMY TURNUS W POWYŻSZYM TERMINIE:) PONIEWAŻ MAMY WYJĄTKOWĄ SYTUACJĘ NA ŚWIECIE, TURNUS MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANY Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ DECYZJI RZĄDU UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ ORGANIZACJĘ TURNUSU.
O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZEŃ NA TURNUS POINFORMUJEMY PAŃSTWA 1.03.2021.
 
W pierwszej kolejności zaprosimy chętnych rodziców dzieci, które zakwalifikowały się na odwołany z przyczyn obiektywnych Turnus Wrzesień 2020.
Podczas turnusu wszyscy przestrzegamy aktualnie obowiązujących procedur związanych z bieżącym stanem pandemii!
Informacja telefoniczna – 505 459 549.
 
AUTORSKI TURNUS REHABILITACYJNY DLA RODZIN DZIECI Z IMPLANTAMI SŁUCHOWYMI ORAZ DZIECI KWALIFIKOWANYCH DO IMPLANTU SŁUCHOWEGO
 
Podczas turnusu w zajęciach grupowych dziecko do 7mego roku życia zawsze uczestniczy z opiekunem. Terapia słuchu i mowy dziecka z głębokim niedosłuchem odbywa się nie tylko w ośrodku terapeutycznym ale również w domu, w spontanicznych, naturalnych interakcjach z rodzicami. Stąd udział rodziców podczas zajęć, aby wspólnie poszerzać swoje umiejętności dotyczące terapii dziecka.

Podczas turnusu pracujemy z dziećmi w grupach: 2, 3, 4, lub 6-cio osobowych – uzależnionych od i dopasowanych do uczestników turnusu. Już od wczesnych lat dziecko przebywa wśród innych ludzi, w sytuacjach trudnych pod względem akustycznym. Dlatego zajęcia prowadzimy w grupach aby wspólnie uczyć się radzenia sobie w tej trudnej sytuacji.
Różnorodne zajęcia podczas turnusu (prowadzone przez kilku terapeutów) powiązane są ze sobą tematycznie. Temat przewodni pojawia się w rozmaity sposób na każdych zajęciach, czy to słuchowych, czy ruchowych, czy logopedycznych, czy plastycznych… Dzięki temu dziecko ma możliwość utrwalenia słownictwa związanego z wybranym tematem.
Podczas turnusu zajęcia terapeutyczne dostosowywane są do wieku, możliwości słuchowych i umiejętności poszczególnych grup dzieci. Poziom trudności zadań wzrasta stopniowo każdego dnia. Dzięki temu możemy wspólnie zaobserwować z czym już radzi sobie dziecko a z czym jeszcze nie.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZINY DZIECI Z IMPLANTAMI SŁUCHOWYMI ORAZ DZIECI KWALIFIKOWANYCH DO IMPLANTU SŁUCHOWEGO NA KOLEJNY TURNUS REHABILITACYJNY 🙂
ZAPRASZAMY DZIECI DO 7-MEGO ROKU ŻYCIA.

Gwarantujemy dużo intensywnych i ciekawych zajęć dostosowanych do możliwości, umiejętności i wieku dziecka. Zajęcia podczas turnusu odbywać się będą codziennie (pon. – pt.) w godzinach przed – i popołudniowych – 6 godzin zajęć codziennie dla każdego dziecka. Popołudnie niedzielne zaplanowane jest na atrakcje i zajęcia integracyjne:) Popołudnie piątkowe to wspólne zajęcia dla wszystkich grup. Przedpołudnie sobotnie – na zakończenie, przedstawienie, wspólną zabawę, dyplomy i nagrody dla uczestników. Podczas turnusu oferujemy: RÓŻNORODNE ZAJĘCIA PRZYGOTOWANE W OPARCIU O PROGRAM AUTORSKI DEDYKOWANY DZIECIOM IMPLANTOWANYM.
 
ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE:
Grupowy trening słuchu: rozwijanie pamięci słuchowej poprzez zapamiętywanie dźwięków, słów, zdań, rymów, rytmów i wyliczanek oraz piosenek – słowny trening słuchu, Pobudzanie i stymulacja funkcji słuchowych, wzmocnionych implantami słuchowymi.

Zajęcia logorytmiczne: uwrażliwianie dzieci oraz zwrócenie ich uwagi na zjawiska wspólne dla muzyki i wypowiedzi, a więc na rytm, tempo, wysokość dźwięku, głośność dźwięku, akcentację, frazowanie i artykulację.

Zajęcia logopedyczne – zabawy rozwijające rozumienie mowy i mówienie, poszerzające zasób słownictwa, ułatwiające spontaniczną aktywność słowną dzieci oraz ćwiczenia artykulacyjne.

Czytanie Metodą symultaniczno – sekwencyjną – samogłoski, wyrazy dźwiękonaśladowcze, sylaby, wyrazy, zdania… czyli budowanie struktury języka u dziecka. W trakcie pracy z dziećmi wykorzystywane będą metody: AUDYTYWNO – WERBALNA, WERBO – TONALNA, DIALOGU I NARRACJI oraz SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNA…
 
ZAJĘCIA SURDOPSYCHOLOGICZNE:
Grupowe zajęcia ruchowe wykorzystujące trening integracji międzypółkulowej „ Dziecko w Równowadze” oraz elementy Terapii Psychomotorycznej, Ruchu Rozwijającego i Integracji Sensorycznej. W szczególności stymulujące rozwój zmysłów propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, których prawidłowy rozwój jest niezbędny do kształtowania się kompetencji poznawczych, skutecznego uczenia się i komunikacji.
– ćwiczenia poprawiające transfer informacji między półkulami,
– ćwiczenia orientacji w przestrzeni,
– ćwiczenia koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej,
– ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych,
– ćwiczenia równoważne.
Zabawy plastyczno – ruchowe.
Zabawy muzyczno – ruchowe.
Zabawy sensoplastyczne.
W trakcie pracy z dziećmi wykorzystywane będą metody: DZIECKO W RÓWNOWADZE, TERAPII PSYCHOMOTORYCZNEJ, RUCHU ROZWIJAJĄCEGO ORAZ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ…
 
PONADTO WIECZORNE WARSZTATY DLA RODZICÓW 🙂
 
Zajęcia na turnusie poprowadzą specjaliści z kilkunastoletnią praktyką w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu (w tym implantowanymi) zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym jak i podczas turnusów:
– mgr Anna Włosińska – filolog j. polskiego, neurologopeda, terapeuta IAS
– mgr Katarzyna Wojnarowska – psycholog, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta TP, terapeuta IAS
– mgr Łucja Olechnowicz – psycholog, terapeuta SI i terapeuta TP
 
Koszt pobytu dziecka i opiekuna na turnusie ok. 3000,00 zł.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂
505459549