1% podatku za 2021 dla dzieci z wadami słuchu – KRS 0000101306

Działamy jako stowarzyszenie od 25 lat ! czyli od 1995 roku i od 10 lat jako OPP czyli od 2010 na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzin:)
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z implantami słuchowymi. Organizujemy zajęcia dla dzieci wspierające terapię słuchu i mowy, zajęcia warsztatowe (plastyczne, muzyczne lub teatralne) dla dzieci i młodzieży.
Organizujemy wielopokoleniowe festyny rodzinne i zabawy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży oraz wspólne wyjścia do teatrów i filharmonii.
Promujemy zdrowie w zakresie problematyki słuchu i mowy, organizując spotkania dla rodziców, w których biorą udział lekarze – specjaliści, protetycy słuchu oraz terapeuci słuchu i mowy (surdologopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy).
Propagujemy wypoczynek dzieci i młodzieży i ich rodzin, organizując weekendowe warsztaty wyjazdowe połączone z wykładami dla rodziców dotyczącymi problematyki związanej z terapią słuchu i mowy oraz zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży.
Wspomagamy rozwój społeczności lokalnych współpracując z ośrodkami specjalistycznymi – Ośrodek PZG we Wrocławiu, szkolno-wychowawczymi oraz przedszkolami i szkołami, do których uczęszczają dzieci i młodzież z wadą słuchu.
Działamy na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, współpracując z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami charytatywnymi. Promujemy i organizujemy wolontariat.