Autorski turnus dla rodzin dzieci z implantami słuchowymi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZINY DZIECI Z IMPLANTAMI SŁUCHOWYMI ORAZ DZIECI KWALIFIKOWANYCH DO IMPLANTU SŁUCHOWEGO NA NASZ KOLEJNY 21szy SONORUSOWY TURNUS REHABILITACYJNY
Zapraszamy przedszkolaki oraz dzieci uczęszczające do „0”
Mamy dla Was przygotowany specjalny, autorski program zajęć wspierających dziecko na etapie przedszkolnym.
REGULAMIN TURNUSU:
1. Podczas turnusu w zajęciach grupowych dziecko do 6tego roku życia zawsze uczestniczy z opiekunem. Terapia słuchu i mowy dziecka z głębokim niedosłuchem odbywa się nie tylko w ośrodku terapeutycznym ale również w domu, w spontanicznych, naturalnych interakcjach z rodzicami. Stąd udział rodziców podczas zajęć, aby wspólnie poszerzać swoje umiejętności dotyczące terapii dziecka. Każde zajęcia są polem do obserwacji nie tylko dziecka ale też terapeutów – to swego rodzaju instruktaż dla rodzica.
2. Podczas turnusu pracujemy z dziećmi w grupach: 2, 3, 4ro osobowych – dopasowanych do uczestników turnusu. Już od wczesnych lat dziecko przebywa wśród innych ludzi, w sytuacjach trudnych pod względem akustycznym, pełnych dystraktorów. Dlatego zajęcia prowadzimy w grupach aby wspólnie z dziećmi uczyć się radzenia sobie w tej trudnej sytuacji, rozwijać umiejętności pozyskiwania informacji, rozwijać umiejętności społeczne.
3. Różnorodne zajęcia podczas turnusu (prowadzone przez kilku terapeutów) zawsze powiązane są ze sobą tematycznie. Temat przewodni pojawia się w rozmaity sposób na każdych zajęciach, czy to słuchowych, czy ruchowych, czy logopedycznych, czy plastycznych, czy muzycznych… Dzięki temu dziecko ma możliwość utrwalenia słownictwa związanego z wybranym tematem.
4. Podczas turnusu staramy się cały czas aby zajęcia terapeutyczne dostosowywane były do wieku, możliwości słuchowych i umiejętności poszczególnych dzieci. Poziom trudności zadań wzrasta stopniowo każdego dnia. Dzięki temu możemy wspólnie zaobserwować z czym już radzi sobie dziecko a z czym jeszcze nie.
Gwarantujemy dużo intensywnych i ciekawych zajęć dostosowanych do możliwości, umiejętności i wieku dzieci. Zajęcia podczas turnusu odbywać się będą codziennie (pon. – pt.) w godzinach przed – i popołudniowych – 6 godzin dydaktycznych zajęć codziennie dla każdego dziecka. Popołudnie niedzielne zaplanowane jest na atrakcje i zajęcia integracyjne:) Popołudnie piątkowe to wspólne zajęcia dydaktyczno-integracyjne dla wszystkich dzieci oraz konsultacje dla rodziców. Przedpołudnie sobotnie – to zakończenie, przedstawienie teatralne, wspólna zabawa, dyplomy i nagrody dla mniejszych i większych uczestników.
Podczas turnusu oferujemy: RÓŻNORODNE ZAJĘCIA PRZYGOTOWANE PRZEZ NAS W OPARCIU O PROGRAM AUTORSKI DEDYKOWANY DZIECIOM IMPLANTOWANYM.
ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE:
Trening słuchu muzycznego: uwrażliwianie dzieci oraz zwracanie ich uwagi na zjawiska wspólne dla muzyki i wypowiedzi oraz rozwijanie pamięci słuchowej niewerbalnej.
Trening słuchu werbalnego: rozwijanie pamięci słuchowej werbalnej. Pobudzanie i stymulacja funkcji słuchowych, wzmocnionych implantami słuchowymi.
Zajęcia logopedyczne – zabawy I ćwiczenia rozwijające rozumienie mowy i mówienie, poszerzające zasób słownictwa, wykorzystujące i kształtujące spontaniczną aktywność słowną dzieci oraz ćwiczenia artykulacyjne.
Budowanie struktury języka czyli czytanie metodą symultaniczno – sekwencyjną – samogłoski, wyrazy dźwiękonaśladowcze, sylaby, wyrazy, zdania, czytanie ze zrozumieniem. Budowanie zdań, budowanie wypowiedzi, opowiadanie.
Stosowane metody: AUDYTYWNO – WERBALNA, WERBO – TONALNA, DIALOGU I NARRACJI oraz SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNA …
ZAJĘCIA SURDOPSYCHOLOGICZNE:
Zajęcia ruchowe wykorzystujące trening integracji międzypółkulowej Dziecko w równowadze oraz elementy Terapii Psychomotorycznej, Ruchu Rozwijającego, Integracji Sensorycznej. W szczególności stymulujące rozwój zmysłów propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, których prawidłowy rozwój jest niezbędny do kształtowania się kompetencji poznawczych, skutecznego uczenia się i komunikacji.
Zabawy plastyczno – ruchowe.
Zabawy muzyczno – ruchowe.
Zabawy sensoplastyczne.
Gry i zabawy zespołowe.
Stosowane metody: DZIECKO W RÓWNOWADZE, TERAPII PSYCHOMOTORYCZNEJ, RUCHU ROZWIJAJĄCEGO ORAZ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I INEGRACJI BILATERALNEJ.
Zajęcia na turnusie poprowadzą terapeuci stale rozwijający i poszerzający swoje umiejętności, posiadający kilkunastoletnią praktykę w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu (w tym implantowanymi) zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym jak i podczas turnusów rehabilitacyjnych – terapeuci kochający swoją pracę i pracę z dziećmi oraz ich rodzinami😊
– mgr Anna Włosińska – filolog j. polskiego, neurologopeda, terapeuta IAS i ATS
– dr Lucyna Kościelniak – neurologopeda kliniczny, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta BI
– mgr Łucja Olechnowicz – psycholog, terapeuta SI, TP, DwR
 
Zapisy na turnus wyłącznie drogą mailową od 29.11.2023 !
Koszt pobytu dziecka i opiekuna na turnusie 4100-4200zł.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY:) INFORMACJA TEL. – 505459549