Autorski turnus dla rodzin dzieci z implantami słuchowymi – 8 października

UWAGA RODZICE ! PLANUJEMY TURNUS W POWYŻSZYM TERMINIE:)
Zapisy na turnus wyłącznie drogą mailową od 3.07.2023 !
Zapraszamy dzieci od 3ciego do 6tego roku życia (czyli najmłodsze dzieci to 2latki, czyli najstarsze dzieci to „0”)
Podczas turnusu wszyscy przestrzegamy aktualnie obowiązujących procedur związanych z bieżącym stanem pandemii!
Informacja telefoniczna – 505 459 549.
AUTORSKI TURNUS REHABILITACYJNY DLA RODZIN DZIECI Z IMPLANTAMI SŁUCHOWYMI ORAZ DZIECI KWALIFIKOWANYCH DO IMPLANTU SŁUCHOWEGO :
Podczas turnusu w zajęciach grupowych dziecko do 6tego roku życia zawsze uczestniczy z opiekunem. Terapia słuchu i mowy dziecka z głębokim niedosłuchem odbywa się nie tylko w ośrodku terapeutycznym ale również w domu, w spontanicznych, naturalnych interakcjach z rodzicami. Stąd udział rodziców podczas zajęć, aby wspólnie poszerzać swoje umiejętności dotyczące terapii dziecka.
PODCZAS TURNUSU PRACUJEMY Z DZIEĆMI W GRUPACH: 2, 3, 4, lub 6-cio osobowych – UZALEŻNIONYCH OD I DOPASOWANYCH DO UCZESTNIKÓW TURNUSU. JUŻ OD WCZESNYCH LAT DZIECKO PRZEBYWA WŚRÓD INNYCH LUDZI, W SYTUACJACH TRUDNYCH POD WZGLĘDEM AKUSTYCZNYM. DLATEGO ZAJĘCIA PROWADZIMY W GRUPACH ABY WSPÓLNIE UCZYĆ SIĘ RADZENIA SOBIE W TEJ TRUDNEJ SYTUACJI.
Różnorodne zajęcia podczas turnusu (prowadzone przez kilku terapeutów) powiązane są ze sobą tematycznie. Temat przewodni pojawia się w rozmaity sposób na każdych zajęciach, czy to słuchowych, czy ruchowych, czy logopedycznych, czy plastycznych… Dzięki temu dziecko ma możliwość utrwalenia słownictwa związanego z wybranym tematem.
Podczas turnusu zajęcia terapeutyczne dostosowywane są do wieku, możliwości słuchowych i umiejętności poszczególnych grup dzieci. Poziom trudności zadań wzrasta stopniowo każdego dnia. Dzięki temu możemy wspólnie zaobserwować z czym już radzi sobie dziecko a z czym jeszcze nie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZINY DZIECI Z IMPLANTAMI SŁUCHOWYMI ORAZ DZIECI KWALIFIKOWANYCH DO IMPLANTU SŁUCHOWEGO NA KOLEJNY TURNUS REHABILITACYJNY 🙂
Gwarantujemy dużo intensywnych i ciekawych zajęć dostosowanych do możliwości, umiejętności i wieku dziecka. Zajęcia podczas turnusu odbywać się będą codziennie (pon. – pt.) w godzinach przed – i popołudniowych – 6 godzin zajęć codziennie dla każdego dziecka. Popołudnie niedzielne zaplanowane jest na atrakcje i zajęcia integracyjne:) Popołudnie piątkowe to wspólne zajęcia dla wszystkich grup. Przedpołudnie sobotnie – na zakończenie, przedstawienie, wspólną zabawę, dyplomy i nagrody dla uczestników.
Podczas turnusu oferujemy: RÓŻNORODNE ZAJĘCIA PRZYGOTOWANE W OPARCIU O PROGRAM AUTORSKI DEDYKOWANY DZIECIOM IMPLANTOWANYM.
ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE:
Grupowy trening słuchu: rozwijanie pamięci słuchowej poprzez zapamiętywanie dźwięków, słów, zdań, rymów, rytmów i wyliczanek oraz piosenek – słowny trening słuchu, Pobudzanie i stymulacja funkcji słuchowych, wzmocnionych implantami słuchowymi.
Zajęcia logorytmiczne – muzykoterapeutyczne.: uwrażliwianie dzieci oraz zwrócenie ich uwagi na zjawiska wspólne dla muzyki i wypowiedzi, a więc na rytm, tempo, wysokość dźwięku, głośność dźwięku, akcentację, frazowanie i artykulację.
Zajęcia logopedyczne – zabawy rozwijające rozumienie mowy i mówienie, poszerzające zasób słownictwa, ułatwiające spontaniczną aktywność słowną dzieci oraz ćwiczenia artykulacyjne.
Czytanie Metodą symultaniczno – sekwencyjną – samogłoski, wyrazy dźwiękonaśladowcze, sylaby, wyrazy, zdania… czyli budowanie struktury języka u dziecka.
W trakcie pracy z dziećmi wykorzystywane będą metody: AUDYTYWNO – WERBALNA, WERBO – TONALNA, DIALOGU I NARRACJI oraz SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNA …
ZAJĘCIA SURDOPSYCHOLOGICZNE:
Grupowe zajęcia ruchowe wykorzystujące trening integracji międzypółkulowej „ Dziecko w Równowadze” oraz elementy Terapii Psychomotorycznej, Ruchu Rozwijającego i Integracji Sensorycznej. W szczególności stymulujące rozwój zmysłów propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, których prawidłowy rozwój jest niezbędny do kształtowania się kompetencji poznawczych, skutecznego uczenia się i komunikacji.
– ćwiczenia poprawiające transfer informacji między półkulami,
– ćwiczenia orientacji w przestrzeni,
– ćwiczenia koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej,
– ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych,
– ćwiczenia równoważne.
Zabawy plastyczno – ruchowe.
Zabawy muzyczno – ruchowe.
Zabawy sensoplastyczne.
W trakcie pracy z dziećmi wykorzystywane będą metody: DZIECKO W RÓWNOWADZE, TERAPII PSYCHOMOTORYCZNEJ, RUCHU ROZWIJAJĄCEGO ORAZ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ …
Zajęcia na turnusie poprowadzą specjaliści z kilkunastoletnią praktyką w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu (w tym implantowanymi) zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym jak i podczas turnusów:
– mgr Anna Włosińska – filolog j. polskiego, neurologopeda, terapeuta IAS i ATS
– mgr Katarzyna Wojnarowska – psycholog, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta TP, terapeuta IAS i ATS, BI program szkolny
– mgr Lucyna Kościelniak, neurologopeda kliniczny, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej, terapeuta manualny (metoda CRAFTA, integracja odruchów twarzowych, integracja strukturalna czaszki)
– mgr Łucja Olechnowicz – psycholog, terapeuta SI i terapeuta TP, Dziecko w Równowadze
– mgr Małgorzata Eichler-Fałowska -psycholog, terapeuta SI, Terapia Ręki
Koszt pobytu dziecka i opiekuna na turnusie ok. 4000,00 zł.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY:) 505459549