Autorski turnus dla rodzin dzieci z implantami słuchowymi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZINY DZIECI Z IMPLANTAMI SŁUCHOWYMI ORAZ DZIECI KWALIFIKOWANYCH DO IMPLANTU SŁUCHOWEGO NA NASZ KOLEJNY 18ty SONORUSOWY TURNUS REHABILITACYJNY
Zapraszamy 6cio latki, które chodzą do „zerówki” oraz uczniów klasy 1szej, 2giej i 3ciej
Mamy dla Was przygotowany specjalny, autorski program wsparcia na etapie wczesnoszkolnym!
REGULAMIN TURNUSU:
1. Podczas turnusu w zajęciach grupowych dziecko do 6tego roku życia zawsze uczestniczy z opiekunem. Terapia słuchu i mowy dziecka z głębokim niedosłuchem odbywa się nie tylko w ośrodku terapeutycznym ale również w domu, w spontanicznych, naturalnych interakcjach z rodzicami. Stąd udział rodziców podczas zajęć, aby wspólnie poszerzać swoje umiejętności dotyczące terapii dziecka. Każde zajęcia są polem do obserwacji nie tylko dziecka ale też terapeutów – to swego rodzaju instruktaż dla rodzica.
2. Podczas turnusu pracujemy z dziećmi w grupach: 2, 3, 4ro osobowych – dopasowanych do uczestników turnusu. Już od wczesnych lat dziecko przebywa wśród innych ludzi, w sytuacjach trudnych pod względem akustycznym, pełnych dystraktorów. Dlatego zajęcia prowadzimy w grupach aby wspólnie z dziećmi uczyć się radzenia sobie w tej trudnej sytuacji, rozwijać umiejętności pozyskiwania informacji, rozwijać umiejętności społeczne.
3. Różnorodne zajęcia podczas turnusu (prowadzone przez kilku terapeutów) zawsze powiązane są ze sobą tematycznie. Temat przewodni pojawia się w rozmaity sposób na każdych zajęciach, czy to słuchowych, czy ruchowych, czy logopedycznych, czy plastycznych, czy muzycznych… Dzięki temu dziecko ma możliwość utrwalenia słownictwa związanego z wybranym tematem.
4. Podczas turnusu staramy się cały czas aby zajęcia terapeutyczne dostosowywane były do wieku, możliwości słuchowych i umiejętności poszczególnych dzieci. Poziom trudności zadań wzrasta stopniowo każdego dnia. Dzięki temu możemy wspólnie zaobserwować z czym już radzi sobie dziecko a z czym jeszcze nie.
Gwarantujemy dużo intensywnych i ciekawych zajęć dostosowanych do możliwości, umiejętności i wieku dzieci. Zajęcia podczas turnusu odbywać się będą codziennie (pon. – pt.) w godzinach przed – i popołudniowych – 6 godzin dydaktycznych zajęć codziennie dla każdego dziecka. Popołudnie niedzielne zaplanowane jest na atrakcje i zajęcia integracyjne:) Popołudnie piątkowe to wspólne zajęcia dydaktyczno-integracyjne dla wszystkich dzieci oraz konsultacje dla rodziców. Przedpołudnie sobotnie – to zakończenie, przedstawienie teatralne, wspólna zabawa, dyplomy i nagrody dla mniejszych i większych uczestników.
Podczas turnusu oferujemy: RÓŻNORODNE ZAJĘCIA PRZYGOTOWANE PRZEZ NAS W OPARCIU O PROGRAM AUTORSKI DEDYKOWANY DZIECIOM IMPLANTOWANYM.
ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE:
Trening słuchu muzycznego: uwrażliwianie dzieci oraz zwracanie ich uwagi na zjawiska wspólne dla muzyki i wypowiedzi oraz rozwijanie pamięci słuchowej niewerbalnej.
Trening słuchu werbalnego: rozwijanie pamięci słuchowej werbalnej. Pobudzanie i stymulacja funkcji słuchowych, wzmocnionych implantami słuchowymi.
Zajęcia logopedyczne – zabawy I ćwiczenia rozwijające rozumienie mowy i mówienie, poszerzające zasób słownictwa, wykorzystujące i kształtujące spontaniczną aktywność słowną dzieci oraz ćwiczenia artykulacyjne.
Budowanie struktury języka czyli czytanie metodą symultaniczno – sekwencyjną – samogłoski, wyrazy dźwiękonaśladowcze, sylaby, wyrazy, zdania, czytanie ze zrozumieniem. Budowanie zdań, budowanie wypowiedzi, opowiadanie.
Stosowane metody: AUDYTYWNO – WERBALNA, WERBO – TONALNA, DIALOGU I NARRACJI oraz SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNA …
ZAJĘCIA SURDOPSYCHOLOGICZNE:
Zajęcia ruchowe wykorzystujące trening integracji międzypółkulowej Dziecko w równowadze oraz elementy Terapii Psychomotorycznej, Ruchu Rozwijającego, Integracji Sensorycznej, Integracji Bilateralnej oraz Terapii Ręki. W szczególności stymulujące rozwój zmysłów propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, których prawidłowy rozwój jest niezbędny do kształtowania się kompetencji poznawczych, skutecznego uczenia się i komunikacji.
Zajęcia z elementami treningu uważności.
Zajęcia z elementami treningu umiejętności społecznych.
Zabawy plastyczno – ruchowe.
Zabawy muzyczno – ruchowe.
Zabawy teatralne.
Zabawy sensoplastyczne.
Gry zespołowe.
Stosowane metody: DZIECKO W RÓWNOWADZE, TERAPII PSYCHOMOTORYCZNEJ, RUCHU ROZWIJAJĄCEGO ORAZ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I INEGRACJI BILATERALNEJ.
Zajęcia na turnusie poprowadzą terapeuci stale rozwijający i poszerzający swoje umiejętności, posiadający kilkunastoletnią praktykę w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu (w tym implantowanymi) zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym jak i podczas turnusów rehabilitacyjnych – terapeuci kochający swoją pracę i pracę z dziećmi oraz ich rodzinami😊
– mgr Anna Włosińska – filolog j. polskiego, neurologopeda, terapeuta IAS i ATS
– mgr Katarzyna Wojnarowska – psycholog, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta TP, terapeuta IAS i ATS, BI program szkolny
– mgr Małgorzata Eichler-Fałowska -psycholog, terapeuta SI, terapeuta ręki
Zapisy na turnus wyłącznie drogą mailową od 15.11.2023 !
Koszt pobytu dziecka i opiekuna na turnusie 4400-4500zł.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY:) INFORMACJA TEL. – 505459549